Turvalisus

Rallisõbra meelespea

  • Varuge aega kiiruskatsetele kohale jõudmiseks.
  • Kiiruskatsetel viibimine on lubatud ainult korraldaja poolt spetsiaalselt ettevalmistatud alades. 
  • Turvaaedadest ja -lintidest üle astumine ning võistlusrajal viibimine on KEELATUD!
  • Palume liikuda kiiruskatsetel ainult selleks ettenähtud, turvalintidega tähistatud aladel.
  • Jälgige turvatöötajate korraldusi.
  • Parklates järgige parkimiskorraldajate korraldusi.
  • Võistluse korraldaja ei vastuta parklas tekkinud või parkimisega seotud kahjude eest.
  • Ärge jätke lapsi ja lemmikloomi järelvalveta.
  • Austage maaomanikke ja nende vara.
  • Hoidke loodust ja käituge keskkonnasõbralikult - prügi koht ei ole looduses.
  • Küsimuste ilmnemisel pöörduge kohe turvavestides töötajate poole.